Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

За нас

Нашата фирма, основана през 2004 г., участва в търговете, инициирани от Правоприлагащата агенция на Турция, Главната дирекция по горите и Главното командване на жандармерията по отношение на внесените специфични продукти до момента.

Нашата фирма, която спечели посочените по-долу търгове в светлината на данните, получени от работите, които са били реализирани с участието на свързаните институции преди търговете и в резултат на научноизследователска и развойна дейност, завърши всички тези посочени търгове” работи с битовата техника и е предал тези готови работи на институциите.

Нашата фирма, която е доставила всичките си произведения с голямо одобрение на свързаните институции, също е произвела продукти с чуждестранен произход с местни съоръжения, така че причинява национализацията на тези продукти.