Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Партньорство

Ние вярваме в единството на властта, което може да бъде постигнато чрез регионално структуриране и колективна работа.

Можете да оцените иновативните бизнес възможности с продуктовата и производствената поддръжка на водеща компания в сектора, която има близо 20 партньора за решения в цяла Турция.

В региона, в който живеете или се намирате;
• Местни администрации,
• Полицейски и военни организации,
• Местни власти,
• Правителствени агенции,
• Търговски и професионални камари,
• Компании купувачи и продавачи, които могат да се фокусират върху нашето продуктово портфолио,
• Компании от отбранителната промишленост,
• Асоциации на бизнесмени,
• Искаме да представим нашата компания и нашите продукти, като достигнем до неправителствени организации, намерим и развием регионални партньори за бизнес и решения.

Приветстваме тези, които искат да бъдат партньори в нашия успех.
Моля, свържете се с нас, като попълните формата по-долу.