Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Система принудително спиране

Устройство за безопасно намаляване на скоростта с пробиване на гумите и принудително спиране на автомобила се използва от полицейски и армейски подразделения в пунктовете за контрол на пътното движение, ако на командата «СТОП», водачът продолжава движението с автомобила / устройството е с оптимална цена и високо качество.

Най ефективно, най безопасно…

Настоящата система, която се използва не само в Турция, но и в света, се явява една от най ефективната, безопасна система за следене и принудително спиране на пътните превозни средства.

Безопасно намаляване налягането на въздуха

Устройството е разработено по такъв начин, че налягането на въздуха в пробитите гуми спада постепенно, принуждавайки водача за принудително спиране на автомобила на определено разстояние исключвайки аврийните ситуации.

Приоритетна цел, при изпозване на даденото устройство е, че в процеса на спиране на движещето се пътно превозно средство е да не се допускат материални щети и най важното, че се осигурява безопасността на персонала ползващо устройството, и случайно попадналите невинни минувачи в дадената ситуация.

Само в Турция са зарегистрирани около 3000 случая на успешно и безопасно използване на устройството за принудително спиране на пътните превозни средства.

В основата на успеха, при монтажа на даденото устройство от сътрудниците, лежи обезателното обучение на персонала и спазването на интрукцията и процедурите за употребата му.
При изпозване на даденото устройство, особенно при принудително спиране на пътните превозни средства движещи се са повишена скорост, с цел минимизация на материалните загуби и безопасно спиране е необходимо строго съблюдаване на «Инструкцията за употреба».

Дължина на продукта

Системата Road Trap се произвежда в 3 различни дължини

  • 7 Метри
  • 9 Метри
  • 11 Метри

Всеки набор от продукти има 8 различни писти.

Основното тяло на капана е направено от подсилен с каучук полиамид 6.6 суров материал.