Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Инструкция за изсползване

При използване на устройството за спиране на бягащият автомобил, органите на реда трябва да предприемат необходимите мерки за безопасност както за бягащите, така и за случайно намиращи се хора в този район.

 • Сътрудниците на правоохранителните органи са длъжни да уточнят подозрителната кола и да поставят устройството за принудително спиране така, че да не навредят на останалите участници в пътното движение.
 • Устройството може да бъде ползвано само при определени условия на пътната обстановка с цел безопасното му разстилане. 
 • В качеството на защитни елементи както и за скриване на сътрудниците на правоохранителните органи могат да бъдат използовани естественните бариери, надлезите, колонните на мостовете, храстите и дърветата.
 • Устройство не може да бъде исползовано в условията на голямо стълпотворѐние на хора, в места където се извършва ремонт на пътищата, на места където пътят е с мека основа, има височини и завои на пътя.
 • В процеса на патрулиране с цел пътен контрол служителите са длъжни да разработват стратегии за правилната употреба на устройството в патрулният участък. 
 • Сътрудниците на правоохранителните органи и техните транспортни средства винаги трябва да бъдат в безопасни места, извън пътните ленти с цел избягване на каквито и да е рискове. 
 • При най малката опасност за персонала, устройството не трябва да бъде използванно на избрания участък.
 • С цел ефективна употреба на устройството персонала трябва да провежда системно учения, за да се усъвършенства неговото действие.
 • Исползването на устройството от неопитен персонал води до определени рискове и за това при исползването му трябва да се внимава като се отдава значение на работа с него.
 • С цел натрупване на опит проритетно да се обръща особенно внимание на начина на разстилане устройството и събирането му веднага след преминаване на преследваната кола.
 • Провежданито на обучения с работата на това устройство трябва да се провежда под контрола на специални инструктори на участъци, където липсва каквото и да е движение на транспортни средства. 
 • Необходимо е да се анализират скороста на движение преследваното транспортно средство, разстоянията и времето на разстилане и събирането на устройството от пътя.
 • За достигане на необходимият опит е необходимо да се провеждат многократни тренировки за разстилане и събирането на устройството от пътя.
 • Полицейската кола, преследащо нарушителя, при приближавано към устройството за принудително спиране, е длъжно да соблюдава безопасна дистанция. 
 • Ако дистанцията не се соблюдава, няма да има достатъчно време за изтегляне на устройството от пътя, и гумите на полицейското транспортного средства ще бъдат повредени. 
 • След преминаване на автомобила на нарушителя през устройството, обслсужващият персонал е длъжен веднага да дръпне от пътя лентата за принудително спиране.