Специална оферта

Предлагаме специална ценова оферта, като работим по Ваша заявка.

Система принудително спиране

Обслужване и поддържане

За да използвате устройството продължително време не пренебрегвайте периодическата поддръжка и профилактика..

Контролирайте

Устройствотото трябва да се отвори и контролира най малко един път в годината

Сменете повредените части..

Преди употреба трябва да се сменят увредените части и липсващите шипове.

 • Преди употреба трябва да се проведе визуален контрол на устройството, и при необходимост да се доукомплектова системата. 
 • Устройство трябва да бъде напълно разкрито, да се проверят укрепените шипове, разхлабените да се укрепят, а липсващите да бъдат заменени с резервни. Разхлабените винтови съединения трябва да се стегнат.
 • Ако Вие сте член на групата поставяща устройството на пътя, не забравяйте, че носите отговорност за изхода на предстоящата операция. 
 • Веднага след използоването устройството трябва да бъду събрано от пътя, прилежно сгънато и поставено в кълъфа 
 • За следващото ползване трябва да се сменят повредените части и да се допълнят липсващите шипове. 
 • Устройство е проектирано за многократна употреба и е направено здраво за да издържа на въздействието на външните фактори. Ако има увреждене на пласмасовите детайли в течение гарантийните срокове производителят е длъжен да ги замени с нови (ikmalci.com). 
 • Ако е повредено едно или даже няколко звена, това не значи, че устройството не може да се използова, и трябва да се изпрати на ремонт. При такива случаи подлежат на ремонт само повредените звена. Останалите звена могат да бъдат обединени и независимо от скъсяването на цялата система тя може да се използва по преназначение.
 • Ако за почистването на пластмасовият кълъф се използват материали направени от нефтепродукти, то те могат да доведат до увреждане на пластмасовите детайли на устройството. 
 • Преди да се постави в кълъфа, е необходимо да се разтърси, за да се очистят от чужди частици други предмети, като трева, камъни, и т. н. с цел устройството леко да се помести в чантата. 
 • Всички елементи трябва да бъдат постваени в съответните гнезда в чантата за съхранение.
 • Устройството трябва да се съхранява в автомобила на лесно достъпно место за да може да се използва при спешна необходимост. 
 • Профилактика на устройството трябва да се провежда не по малко от един път в годината.